Start

Kancelaria SWP Rzecznicy Patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół Sp.P. z siedzibą w Krakowie oferuje profesjonalną, wysoce merytoryczną pomoc prawną w zakresie ochrony praw własności intelektualnej. Doświadczony zespół wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin świadczy usługi krajowe jak i zagraniczne związane ze wszystkimi dziedzinami prawa własności przemysłowej tj.: działalność wynalazcza, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe, nieuczciwa konkurencja, sprawy sporne, opiniowanie czy badania patentowe.

Patenty
Wynalazki

To prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy przez określony czas, na danym terytorium, przyznan...

Znaki towarowe
Wspólnotowe znaki towarowe

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaj...

Wzory przemysłowe
Design

Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w s...

Prawo
autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiej...


Sprawy
sporne

Merytoryczna pomoc i reprezentacja przed Urzędami Patentowymi, organami własności przemysłowej i sądami powszechnymi.

Nieuczciwa
konkurencja

Zapobieganie przejawom nieuczciwych praktyk rynkowych ze strony Państwa konkurentów biznesowych oraz ochrona Państwa ...

Badania
patentowe

Profesjonalna kwerenda w bazach danych przedmiotów chronionych prawem własności przemysłowej to klucz do skutecznego ...

Opiniowanie
rozwiązań

Sporządzanie profesjonalnych opinii na potrzeby procedur spornych, postępowań sądowych lub dla innych wskazanych celów