Przydatne adresy

Organizacje ds. własności przemysłowej

Urząd Patentowy RP
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
European Patent Office
World Intelectual Property Organisation
EUIPO

Wyszukiwarki przedmiotów chronionych