O nas

O firmie

SWP Rzecznicy Patentowi Stachowski, Wściubiak, Rosół Sp.p została wpisana 17 lutego 2014r. do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000498053 jako spółka prowadzona przez trzech specjalistów prawa własności przemysłowej: mgr. inż. Andrzeja Stachowskiego – Europejskiego i Polskiego Rzecznika Patentowego z doświadczeniem zawodowym sięgającym 1985 roku, dr inż. Patrycję Rosół – Rzecznika Patentowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz mgr. Łukasza Wściubiaka – Rzecznika Patentowego Politechniki Krakowskiej, autora szkoleń i materiałów e-learningowych z zakresu praw własności intelektualnej.

Nasz zespół specjalistów dumnie tworzą:

Andrzej Stachowski

Polski i Europejski Rzecznik Patentowy

Inżynier, Profesjonalny Pełnomocnik w sprawach Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych. Posiada ponad 35-letnie bogate doświad...

Patrycja Rosół

Rzecznik Patentowy,

Polski Rzecznik Patentowy, inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej, doktor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Łukasz Wściubiak

Rzecznik Patentowy

Prawnik. Specjalista z zakresu znaków towarowych krajowych i unijnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz sporów z zakresu własności przemysłowej. Absolwent stacjonarn...