Łukasz Wściubiak

mgr Łukasz Wściubiak

Polski Rzecznik Patentowy, wpisany 28 grudnia 2011 roku na listę rzeczników patentowych Polskiej Izby Rzeczników Patentowych pod numerem 3361, Profesjonalny Pełnomocnik w sprawach Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wspólnotowych Wzorów Przemysłowych, prawnik, członek Krajowej Rady Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Podyplomowych Studiów Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.
Specjalista z zakresu znaków towarowych krajowych i unijnych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz sporów z zakresu własności przemysłowej.
Rzecznik patentowy Politechniki Krakowskiej. Wykładowca. Autor szeregu publikacji oraz ponad 50 szkoleń, warsztatów i wykładów (w tym e-learningowych) z zakresu własności intelektualnej.

Prywatnie wielki miłośnik serii „Gwiezdne Wojny”.