Patrycja Rosół

dr inż. Patrycja Rosół

Polski Rzecznik Patentowy, inżynier, absolwent Politechniki Krakowskiej, doktor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Dziekan Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Wpis na listę rzeczników patentowych uzyskała w 2011 r. (nr wpisu na listę 3343). Jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, a następnie obroniła doktorat w zakresie inżynierii materiałowej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w opracowywaniu zgłoszeń patentowych z dziedzin: technologia chemiczna i inżynieria materiałowa, a zwłaszcza w zakresie materiałów dla medycyny. Ponadto posiada duże doświadczenie w wykonywaniu badań patentowych.

Prywatnie miłośniczka muzyki fortepianowej i orkiestrowej Ludovico Einaudi.